Skip to content

Yoga – motion for hele kroppen

Yoga er en af de ældste motionsformer, som findes – og dette skyldes måske, at yoga ikke oprindeligt er tænkt som sådan. Yoga bygger oprindeligt på en filosofi, som – meget forenklet sagt – handler om at få adgang til sine indre ressourcer i sindet og i sjælen via åndedrættet og visse former for kropslige øvelser. Yoga var således i sit udspring en primært spirituel, og nærmest religiøs, praksis, som forenede meditation med filosofi og fysisk udfoldelse.

Siden sin oprindelse i det præ-vediske Indien har yoga udviklet sig i en mere kropslig retning, med større eller mindre åndeligt og spirituelt fokus. I den vestlige verden er dette i nogen grad bibeholdt i visse former for yoga praksis, og mange yoga lærere i Danmark underviser stadig i traditionel pranayama (åndedrætsbaseret meditation) og andre af de oprindelige discipliner.

Yoga som holistisk motionsform

Selv om du måske ikke ønsker at dyrke den åndelige dimension af yoga, kan du stadig have glæde af de fysiske øvelser. Mange moderne yoga discipliner bygger på flows, det vil sige, serier af stillinger, som udfordrer hele kroppen. Selv med moderne yoga kommer man alle musklerne igennem i én lektion, og de mange – og ofte lange – stræk sikrer en balance mellem styrke og smidighed, som du ikke får ved styrketræning i et fitness center.

Og selv om denne form for yoga ikke er spirituel, arbejdes der stadig med åndedrættet, og med en mindful tilgang til udøvelsen af disciplinen. Vejrtrækningen er et af de centrale omdrejningspunkter inden for samtlige yoga grene, da yoga flows skal udføres i åndedrættes rytme og tempo. Derfor er yoga også blevet et populært værktøj i bekæmpelse af stress symptomer, da en god vejrtrækning kan mildne mange af disse, og gøre os bedre i stand til at håndtere travlhed og pres i hverdagen.

Tilmeld dig et hold på joga.dk