Hvorfor anvende mundbind?

25 juni 2020
Astrid Pedersen

Er du syg og sløj som følge af en virus infektion så som influenza eller forkølelse, eller er du ramt af en grim bakterie infektion i luftvejene som for eksempel lungebetændelse eller halsbetændelse, bør du bære mundbind når du færdes i det offentlige rum. Dette er vigtigt af hensyn til dine medmennesker, som er i fare for at blive smittet med disse dårligdomme hvis du hoster eller nyser.

Ideelt set bør du, såfremt du er syg med denne type infektion, holde dig inden døre indtil omkring en uge efter at feberen er væk. Du smitter nemlig stadig i flere dage efter selve sygdoms forløbet – og har du stadig symptomer så som hoste og nysen, vil din risiko for at sprede sygdommen ved smitte til andre mennesker øges.

Det er ikke alle mennesker som tåler en infektion af de oven for nævnte typer lige godt. Et menneske som er svækket af alderdom eller en allerede eksisterende sygdom vil kunne dø af den samme influenza eller forkølelse som blot har medført at du har ligget underdrejet i en uges tid. Og for en lungepatient med kol, kronisk bronkitis eller cystisk fibrose vil en bakterie infektion i lungerne ligeledes kunne få fatal udgang.

Find de bedste mundbind til engangs anvendelse online

Derfor bør du, såfremt du er nødt til at bevæge dig uden for hjemmets fire vægge i løbet af din sygdoms periode, iføre dig mundbind. Et engangs mundbind af høj kvalitet vil på effektiv vis kunne beskytte dine medmennesker mod smitte fra dig. De oven for nævnte infektions typer smitter nemlig gennem små dråber af spyt, som slynges ud fra din næse eller fra dit svælg ved nys eller host.

Disse små dråber, som kaldes aerosoler, kan blive hængende i luften i flere minutter, og således blive indåndet af andre mennesker. Et mundbind kan bremser disse aerosoler og dermed forhindre ny smitte. Du kan læse mere, og bestille mundbind online, på https://www.testsmart.dk/artikler/sundhed-og-sygdomme/personlige-vaernemidler/hvorfor-boer-du-anvende-mundbind/