Skip to content

Få hjælp af et professionelt rekrutteringsbureau, når du skal ansætte

Mangler din virksomhed kvalificerede medarbejdere? Er du helt lost, når det handler om rekruttering og udvælgelse af de bedst egnede til jobbet? Kan du ikke afsætte tid og ressourcer til at oprette job annoncer og indrykke dem, gennemlæse ansøgninger og cv’er samt sortere kandidater? Og virker det som en helt umulig opgave at skulle afholde op til tre samtalerunder á op til en time per interview? Så bør du overveje at alliere dig med et professionelt rekrutteringsbureau, som kan løfte opgaven, mens du og dine medarbejdere koncentrerer jer om din virksomheds kerne områder.

Rekruttering kan være en omstændelig proces

Det at ansætte bare en enkelt medarbejder i en nøgle position, kan nemlig være en ret så stor mundfuld. For det første skal der skrives et rammende og målrettet stillingsopslag, som i få ord indrammer, præcist hvad det r for en medarbejder, der søges – såvel når det handler om uddannelse og erfaring som når det drejer sig om fagligt niveau og personlige ambitioner. Dernæst skal dette opslag indrykkes i relevante medier, så du er sikker på, at det når frem til den rette målgruppe.

På et tidspunkt telefonen begynde at ringe en del oftere, da håbefulde ansøgere vil høre mere om stillingen – og ansøgninger vil begynde at tikke ind i mailboksen. På et tidspunkt – hvis ikke løbende – skal disse ansøgninger læses igennem og bedømmes, og et antal kandidater skal udvælges til samtale.

For det meste vil du afholde mere end én samtalerunde, og også gerne med mere end én medarbejder i firmaet repræsenteret. Har du udvalgt fem kandidater og besluttet dig for tre runder á cirka en times varighed, kan et simpelt regnestykke vise, at vi er ude i mange mandetimer, alt inklusive.

Brug professionelt rekrutteringsbureau til hjælp ved rekruttering

https://www.dedikation.dk/ kan du læse mere om, hvordan et professionelt rekrutteringsbureau kan hjælpe dig med den svære ansættelsesproces.