Skip to content

Få assistance fra en dygtig og erfaren marskandiser til salg af dødsbo

Er du i den situation, at en af dine nærmeste – for eksempel et medlem af din familie, en kær, gammel ven, eller en nær slægtning – nyligt er afgået ved døden, er du måske blandt de, som er betænkt i testamentet. Og skulle der ikke foreligge et testamente, er det stadig naturligt, at de nærmeste pårørende tager sig af alle de formaliteter, som knytter sig til et dødsfald. Dette kan virke barsk og uretfærdigt. Når man står midt i sorgen over et andet menneskes bortgang, og har følelserne uden på tøjet, er det svært nok at holde en hverdag kørende. Man skal jo stadig passe sit liv, og de forpligtelser, man har over for sin øvrige familie samt sit job. Og når man så oven i købet skal forholde sig til gennemlæsning af diverse papirer, afvikling og opløsning af bankkonti, pensions ordninger og forsikringer, samt rydning, vurdering og salg af dødsbo, kan opgaven virke uoverstigelig. Og derfor anbefales det også, at man søger hjælp til de tungeste dele af den

Salg af dødsbo – få hjælp fra en dygtig marskandiser med erfaring inden for dødsbo

Det, der kan forekomme at være den største hurdle, er sjældent papirarbejdet. Til denne opgave kan man få assistance fra dygtige advokater, og her er der blot tale om temmelig upersonlige formaliteter, som skal være på plads. Det virkeligt hårde træk kommer, når der skal tages stilling til den afdødes jordiske gods – alt det, der udgør det såkaldte dødsbo. Det er en nødvendig opgave, da afdødes bolig skal videre i systemet – enten sælges eller lejes ud igen, og ikke stå som et mausoleum over den afdødes materielle efterladenskaber. Her kan du få hjælp fra en marskandiser, som kan bistå dig i forbindelse med salg af eventuelle værdigenstande. Du kan læse mere om salg af dødsbo ved professionel marskandiser på https://www.dødsbo-rydning.dk/